Gimnazjum nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Ratajach Słupskich wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia w poszanowaniu dla tradycji i wartości ogólnoludzkich. Uczy być z innymi i dla innych. Skutecznie przygotowuje do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości oraz do następnego etapu edukacyjnego.
W gimnazjum udało nam się stworzyć klimat, który pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w najbliższym otoczeniu, a jednocześnie daje im otwarte spojrzenie na współczesny świat. Nasi wychowankowie potrafią podejmować odpowiedzialne decyzje i dokonywać właściwych wyborów w życiu, kierując się przekazywanym systemem wartości.

W naszym gimnazjum uczy się 92 uczniów w 5 oddziałach. Do  gimnazjum uczęszczają uczniowie z obwodów szkół podstawowych Oblekonia i Rataj. Obecnie mamy do dyspozycji  sale lekcyjne: pracownię komputerową, języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historyczną i bibliotekę. Zajęcia sportowe  odbywają się w nowoczesnej hali gimnastycznej i na boisku szkolnym. Tenis stołowy to nasza pasja -rozgrywki prowadzimy nawet podczas przerw śródlekcyjnych.  Uczniowie dojeżdżający objęci są opieką świetlicową. Sprawy administracyjne najlepiej załatwiać w sekretariacie. Dotyczy to zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli.


"Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg"
Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się w naszym gimnazjum wyjątkowo ważna uroczystość, ślubowanie ouczniów klas pierwszych. W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nauczyciele, licznie przybyli rodzice i starsi koledzy.

2016.10.15
Witaj szkoło!
Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017
2016.09.03

Strona 1 z 2  > >>